GLUTA COLLAGEN

MANA GLUTA COLLAGEN

มากกว่า แค่ผิวขาว

Gluta Collagen

หอมอร่อย รสพีซ ไม่น้ำน้ำตาล 0 % Fat

อายุยิ่งเพิ่ม SOD ยิ่งลด

สาเหตุของริ้วรอย ผิวหมองค้ำ

ใครบ้างที่ต้องทาน

MANA

GLUTA COLLAGEN

อย. ถูกต้อง


วิธีรับประทาน

ผลลัพธ์ที่ได้แล้วแต่บุคคล

ผลลัพธ์ที่ได้แล้วแต่บุคคล

โปรโมชั่น

Gluta COLLAGEN 1 Free 1 = 990 บาท

Gluta COLLAGEN 2 FREE 4 = 1,850 บาท

Gluta COLLAGEN 3 FREE 7 = 2,650 บาท